< უკან

სქესი დასაქმებაში ჯერ კიდევ მნიშვნელოვანი

დასაქმება, ვაკანსია, სილკჯობი

6 სექ. 2021

სქესი დასაქმებაში ჯერ კიდევ მნიშვნელოვანი

მიუხედავად მნისვნელოვანი ნაბიჯებისა განსხვავება დასაქმებულ მდედრობით და მამრობით სქესის წარმომადგენლებს შორის მნიშვნელოვანია.

 

2020 წლის განმავლობაში მსოფლიოში დასაქმდა ქალთა 42% 15 წელზე ზევით, ამავე დროს დასაქმდა შრომისუნარიან მამაკაცთა 67%. განსხვავება შეადგენს 25%.

 

საერთო სტატისტიკაში მნიშვნელოვნად გამოირჩევა დიდი შვიდეულის (G7) ქვეყნები, მაგალითად გერმანიაში გასხვავება 9%, ამერიკაში 10% ხოლო ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა იტალიაში 17%.